Коалицијата функционира како платформа составена од граѓански организации, други релевантни институции и индивидуални стручни лица наменета за соработка и размена на информации, мислења, предлози и ставови, како и место за развој на соработка во различни активности кои се во согласност со мисијата на Коалицијата.